หนังสือ กริยา3 ช่อง พร้อมวิธีใช้ 12 Tenses ฉบับปรับปรุงใหม่ | หนังสือภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมฉบับพกพา

ที่จะช่วยให้เด็กๆ วัยเรียนสามารถใช้ฝึกท่องคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ได้ทันทีที่ต้องการ ไล่เรียงทั้งคำที่เติม ed คำที่เปลี่ยนรูป รวมถึงแยกคำที่มีข้อยกเว้นต่างๆ อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีวิธีการนำคำกริยา 3 ช่อง ไปใช้ร่วมกับ Tenses ต่างๆ ใน ภาษาอังกฤษ ให้อ่านเพิ่มเติมอีกด้วย

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram