หนังสือ กุมอำนาจจูงใจคน

หนังสือ กุมอำนาจจูงใจคน (Brilliant Influence) เผยกลวิธีสุดยอดการใช้อำนาจชักจูงคน เรียนรู้จิตวิทยาการสร้างอิทธิพลแผ่ขยาย รวมพลให้คนมาช่วยเราด้วยความเต็มใจ เปลี่ยนทุกอย่างให้ง่ายดั่งใจเรา

ทำอย่างไรให้ทุกๆ สิ่งเกิดขึ้นได้จริงในทุกๆ แง่มุมชีวิตของคุณ

อำนาจจูงใจคือหนึ่งในทักษะที่ทรงพลังที่สุดในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต มันทำให้เราได้รับความไว้วางใจ และความเคารพจากคนอื่น ทำให้เราเป็นผู้นำและสามารถควบคุมและจัดการกลุ่มหรือตัวบุคคล หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีพลังมีความมั่นใจ และประสบผลสำเร็จ ที่สำคัญที่สุดคือมันผลักดันให้ชีวิตเราก้าวหน้า ทำให้เราสามารถฝ่าฟันความท้าทายต่างๆในชีวิต

จากประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักสื่อสารและผู้ทรงอิทธิพลที่มีความรู้ความสามารถในแวดวงธุรกิจ การเมือง และด้านอาสาสมัครเพื่อสังคมต่างๆ ผู้เขียนรวบรวมสิ่งที่เขาค้นพบเข้ากับหลักการทางจิตวิทยาและกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสร้างทักษะในการใช้อำนาจจูงใจไปทีละขั้นทีละตอน

ผลลัพธ์ชั้นเยี่ยม
– สามารถใช้ภาษากายของคุณในการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้ในทันที
– มีความเข้าใจวิธีที่คนเราใช้ในการตัดสินใจเพื่อที่คุณจะได้ทำให้เขาตอบ“ตกลง” ได้ในทุกครั้งคุณที่ต้องการ
– เลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเคารพในตัวคุณ

เกี่ยวกับผู้เขียน – ไมค์ เคลย์ตันเริ่มชีวิตการทำงานในแวดวงการศึกษา และเคยเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ฝึกสอนและครูฝึกพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเป็นตัวกลางในการประชุม และเป็นนักพูด ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้เขาได้สังเกตการณ์ผู้ทรงอิทธิพลหลายๆ คน และศึกษาว่าพวกเขาสามารถใช้อำนาจจูงใจคนรอบๆ ตัวได้อย่างไร

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเขาได้ศึกษาศาสตร์แห่งอิทธิพล และฝึกฝนทักษะของเขา ในขณะเดียวกันเขาก็ได้เริ่มทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จถึง2 อย่างและได้กลายเป็นนักพูดและนักเขียนชื่อดังที่เป็นที่เคารพนับถือ ตลอด8 ปีมานี้เขาได้ฝึกฝนและได้บรรยายครอบคลุมในประเด็นเรื่องอิทธิพลและการจูงใจ ช่วยให้ผู้คนสามารถพูดสิ่งที่พวกเขาอยากพูดได้อย่างน่าจูงใจ และใช้คำพูดได้อย่างน่าสนใจและทรงพลัง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram