หนังสือ คณิตฝึกคิดเร็ว 3

ใครๆ ก็เก่งเลขได้ ด้วยการเสริมสร้างความมั่นใจ และพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ผ่านการลงมือทำโจทย์มากมาย

พร้อมเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วขึ้น
เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล – ประถม 1

โจทย์และเนื้อหาในเล่มครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
• เทคนิคการบวกเลขเร็ว
• เทคนิคการลบเลขเร็ว
• หาผลบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100
• หาผลบวกจำนวน 3 จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100
• หาผลลบจำนวน 2 จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
• หาผลลบจำนวน 3 จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram