หนังสือ คนเก่งเรียนคำศัพท์ ฉบับร่างกายของฉัน

เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า เรื่องของภาษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อย สำหรับหนังสือ “คนเก่งเรียนศัพท์ ฉบับ ร่างกายของฉัน” นี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความจำ

และมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้อย่างดีเยี่ยมถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน อีกทั้งคำศัพท์นั้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก ไม่ยากจนเกินไปและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ การนำเสนอด้วยภาพที่มีสีสันสดใส

ขนาดรูปเล่มเหมาะกับมือเด็ก จะสร้างความน่าสนใจให้เด็กมากยิ่งขึ้น เมื่อเด็กมีคลังคำศัพท์ที่สะสมไว้อยู่ในสมองเป็นจำนวนมาก จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะนำมาใช้ร้อยเรียงให้เป็นประโยคได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram