หนังสือ ครบเครื่อง GAT- เชื่อมโยง For Entrance 4.0

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจระบบ Gat-เชื่อมโยงอย่างเต็ม 100 เพื่อพิชิตข้อสอบจริงในสนามสอบ ฝึกฝีมือตนเองให้พร้อมด้วยแนวข้อสอบ 3 Part แบ่งเป็น แนวข้อสอบแบบ Basic แนวข้อสอบแบบ Advance และแนวข้อสอบเสมือนจริง รวม 50 บทความ ให้น้องๆ เตรียมฟิตและเตรียมพร้อมรับศึกหนักจากการสอบ และพิชิตคะแนนเต็ม 150 อย่างสบายๆ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ :

1. พิชิตแนวข้อสอบ 3 Part (Basic/Advance/แนวข้อสอบเสมือนจริง)

2. รวม 50 บทความ เตรียมพร้อมรับศึกหนักจากข้อสอบ Gat-เชื่อมโยงในสนามจริง

3. พร้อมเทคนิคการเฉลยทีละขั้นตอนอย่างละเอียด

4. ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการคิด วิเคราะห์ พร้อมเชื่อมโยงระบบของ Gat สู่วิธีการทำข้อสอบอย่างเป็นธรรมชาติ ให้น้องๆ รับคะแนนเต็ม 150 ไปอย่างสบายๆ


เนื้อหาในส่วนแรกเป็นการแนะนำแนะแนวให้ผู้อ่านรู้จักถึง GAT เชื่อมโยง ว่า คืออะไร สอบอย่างไร ทำอย่างไรสำหรับนักเรียนที่พึ่งเริ่มต้น ให้ได้รู้จักข้อสอบและการทำข้อสอบบทต่อมา จะเป็นการสอนเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ เทคนิคที่ควรจำเทคนิคที่ควรระวังหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำข้อสอบ ชึ่งข้อสอบจะมีตั้งแต่ยากไปง่าย มี 3 ระดับ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เริ่มต้นและเกิดการพัฒนาฝึกฝนไปเป็นระดับ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram