หนังสือ ครบเครื่อง GAT เชื่อมโยง ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้อธิบายกฎต่างๆ ของ GAT-เชื่อมโยงไว้อย่างครบถ้วน พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบจริงไว้ถึง 50 บทความพร้อมเฉลยละเอียด เพื่อพิชิต 150 คะแนนเต็มได้อย่างง่ายดาย

รอบรู้ทุกเรื่องของ GAT-เชื่อมโยงแบบครบถ้วนและลึกซึ้ง เพื่อพร้อมรับมือกับแนวข้อสอบที่สุดจะหิน! สุดจะโหด! มากขึ้นทุกๆปี เข้าใจธรรมชาติของความเป็น GAT-เชื่อมโยงเพื่อพิชิต 150 คะแนนเต็มด้วยแนวทางและการใช้ทักษะความคิดที่ดีที่สุด ทั้งวิธีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะและเชื่อมโยงไปสู่คำตอบที่ต้องการ ภายใต้ระบบการสอบแนวใหม่ หรือ TCAS พร้อมอัพเดทแนวข้อสอบจริงรวม 50 บทความแบ่งเป็นระดับง่ายและยาก พร้อมเฉลยคำตอบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน


ความน่าสนใจของหนังสือ เล่มนี้

1. รอบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ GAT-เชื่อมโยง

2. พิชิตสุดยอดเทคนิคการใข้ความคิดในหลายรูปแบบทั้ง Basic & Advance

3. ตะลุยแนวข้อสอบจริงสุดหิน! พร้อมเฉลยแบบไม่มีกี๊กให้เสียเวลา


ข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือ “ครบเครื่อง GAT เชื่อมโยง ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100”

จากบทความที่ 13 คอร์รัปชัน : บ่อนทำลายเศรษฐกิจ

โจทย์ในหน้า 123 ยึดตามเฉลยของบทความเรื่อง “คอร์รัปชัน : บ่อนทำลายเศรษฐกิจ” หน้า 182 (ตามรูปด้านล่าง)

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram