หนังสือ คำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง

ลักษณนาม เป็นคำนามอีกชนิดหนึ่งที่มีใช้ในภาษาไทยมายาวนาน คำชนิดนี้ช่วยให้เราสามารถบ่งบอกลักษณะของสิ่งของได้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น

แต่ในปัจจุบันได้มีการหลงลืมกันไปมากทำให้ใช้กันอย่างผิด ๆ

หรือใช้อย่างสับสน ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงหลักการใช้ตลอดจนสามารถพูด หรือเขียนลักษณนามได้อย่างถูกต้องจึงนับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับลักษณนามในเบื้องต้น จนถึงระดับใช้งานได้คล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถม,มัธยม, อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

• ลักษณนาม คืออะไร • ลักษณนามบอกอาการ
• หมวดของการใช้ลักษณนาม • ลักษณนามซ้ำชื่อ
• ตำแหน่งการวางคำลักษณนาม • ลักษณะนาม หมวด ก-ฮ
• นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) ที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ • คำนามที่ใช้ลักษณนามเฉพาะที่ควรจำ
• ลักษณนามบอกชนิด
• ลักษณนามบอกหมวดหมู่
• ลักษณนามที่บอกสัณฐาน
• ลักษณนามบอกจำนวนและมาตรา

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram