หนังสือ คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ

Minitab R17 หนึ่งในโปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถใช้งาน Minitab R17 ได้อย่างมืออาชีพ

พร้อมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมวลผลทางสถิติจากประสบการณ์จริงในการทำงาน มีตัวอย่างโปรเจ็กต์ให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้ได้ทันที

จุดเด่น

1. คู่มือ โปรแกรม Minitab เล่มเดียวที่สอนพื้นฐานสถิติ ควบคู่กับการทดลองประมวลผลข้อมูลจริง

2. ตัวอย่างข้อมูลที่ประมวลด้วยโปรแกรม Minitab จากการทำงานจริง นำไปประยุกต์ใช้ได้

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram