หนังสือ คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshops

หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านใช้งาน Joomla สร้างเว็บไซต์ ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC

โดยใช้พื้นฐานของ Responsive Web และ Bootstrap รองรับการใช้งาน ตั้งแต่เวอร์ชัน Joomla 3.0 ขึ้นไป โดยเนื้อหา จะสอนการสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

1. สร้างเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC
2. มีตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าออนไลน์

3. ดาวน์โหลดตัวอย่างในหนังสือได้จากลิงค์บนหน้าปก

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram