หนังสือ คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ENG ENT’ ฉบับ READING COMPREHENSION

หนังสือ Eng Ent ฉบับ Reading เล่มนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อบอกเทคนิคการทำข้อสอบ Reading นี้ แก่เราทั้งหมดค่ะ ตั้งแต่การจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องให้ตรงประเด็น

เคล็ดลับเรดาร์การกวาดหาคำศัพท์และข้อที่ถูกต้องตามโจทย์
การลำดับความสำคัญของเนื้อหาและข้อสอบ และท้ายสุด การมีสติ การควบคุมสติไม่ให้แตกซ่าน เมื่อเวลาสอบใกล้หมด (อันนี้แหล่ะ…โหดสุด!) บก. ขอแนะนำให้เป็นคัมภีร์ที่ต้องติดตัวไว้ใช้สำหรับทุกๆ การสอบจริงๆ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram