หนังสือ คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์


คู่มือ
การใช้ Excel 2016 เล่มนี้เจาะลึกครบทุกเรื่องของงาน Excel 2016 ตั้งแต่การสั่งงานด้วยเมาส์และระบบสัมผัสหน้าจอ เน้นการใช้งานหลัก

ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน ไปจนถึงการสร้างเอกสารขั้นสูง
รวมถึงเรียนรู้การสั่งงานแบบใหม่ คุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมตัวอย่างงานจริง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ สูตรคำนวณ, ฟังก์ชันคำนวณพื้นฐาน, ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูงตามเงื่อนไข, วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable, Pivot Chart, Slicer, Timeline, Sparkline, Chart, SmartArt, Forecast Sheet, 3D Map, กราฟ Waterfall ทุกอย่างหาอ่านได้ในเล่มนี้


จุดเด่น

ครบถ้วนกว่า: ด้วยเนื้อหาที่สอนการใช้งาน Excel ได้อย่างครอบคลุม
มากกว่า: ด้วยตัวอย่างที่นำไปประยุกต์กับการใช้งานจริงที่หลากหลายอาชีพ
เหนือกว่า: กับการนำไปใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้ทุกระดับชั้นThis is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram