หนังสือ จุดต่อจุด อักษรไทย ก-ฮ (QUICK Dot-to-Dot Thai Alphabet)

จุดต่อจุด อักษรไทย ก-ฮ (QUICK Dot-to-Dot Thai Alphabet)

มาฝึกเขียน ฝึกลากเส้น แปะสติกเกอร์กันเถอะ!

หนังสือแบบฝึกหัดลากเส้นจุดต่อจุด เนื้อหาด้านในเล่มเกี่ยวกับตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยครบทั้ง 44 ตัว เรียนอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย พร้อมคำศัพท์มากมาย และมีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกมันส์ไปเลย!

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและฝึกหัดที่บ้านได้ทุกวัน

คุณสมบัติพิเศษของเล่มนี้
-Free! Stickers
-สนุกสนานด้วยเกมจุดต่อจุด
-ฝึกทักษะการใช้มือ เขียน ลากเส้น ติดสติกเกอร์
-วาดเส้น ระบายสีได้
-ช่วยน้องๆ เก่งภาษา เก่งศัพท์

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มีสติกเกอร์ 4 สี

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram