หนังสือ ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6

ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6

ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 เล่มนี้ ประกอบไปด้วย ธรรมชาติของข้อสอบ สัดส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ออกสอบ เคล็ดไม่ลับในทำข้อสอบให้ได้คะแนนสวยหรู สรุปทุกประเด็นสำคัญ

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 ที่หลากหลาย กว่า 300 ข้อ รวมไปถึงการเฉลยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และทบทวนด้วนตนเอง

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ให้มีความมั่นในในการสอบมากยิ่งขึ้น

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6″ เล่มนี้ เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.6 สรุปเนื้อหากระชับและครอบคลุมตั้งแต่ ม.4-5-6 พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลาย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเฉลยละเอียดอธิบายซ้ำให้จดจำได้ดี

โดยแยกเนื้อหาออกเป็น วิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดวงดาวและโลกของเรา ทำให้น้องๆ สามารถแบ่งอ่าน และทำความเข้าใจในแต่ละวิชาไปพร้อมกับข้อสอบได้อีกด้วย

– เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการสรุปเนื้อหากระชับ
– แนวข้อสอบตรงตาม สทศ. มีทั้งแบบอัตนัย และปรนัย
– ข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram