หนังสือ ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.3

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา เสริมสร้างให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ

ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีวิธีในการจัดการและรับมือกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ท้าทายความสามารถ และคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือใช้ติวให้เด็กได้โดยไม่ยาก

ข้อมูลสินค้า
ISBN :8859099306218
Barcode :8859099306218
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.75 ซม.
น้ำหนัก :813 กรัม
จำนวนหน้า :356 หน้า
วันวางจำหน่าย :21/07/63
นักเขียน :อ.นฏกร สิริมงคลกาล
บรรณาธิการ :ปติมา จำปาเวียง

สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 การชั่งและการตวง
บทที่ 7 การคูณ
บทที่ 8 การหาร
บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ และหาร

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram