หนังสือ ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.4

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา เสริมสร้างให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ

ข้อมูลสินค้า
ISBN :8859099306225
Barcode :8859099306225
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.5 ซม.
น้ำหนัก :750 กรัม
จำนวนหน้า :316 หน้า
วันวางจำหน่าย :20/07/63
นักเขียน :อ.วุฒิพัทธ์ ลออพันธ์สกุล,
อ.สุรีพร พันธุ์ขาวสอาด
บรรณาธิการ :ปติมา จำปาเวียง

สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,0
บทที่ 3 การคูณ การหาร
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 ทศนิยม
บทที่ 8 มุม
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram