หนังสือ ติวสอบเข้าสาธิต ป.1 เล่ม 1

…ติวสอบเข้าสาธิต ป.1 เล่ม 1…

รวมแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความรู้รอบตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ของโรงเรียนสาธิตชื่อดัง อาทิ จุฬา เกษตร มศว. โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถติวได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

รวมแนวข้อสอบเสมือนจริง เพื่อฝึกเด็กให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ก่อนลงสนามสอบจริง

แนวข้อสอบทันสมัยใกล้เคียงกับที่ใช้ในการสอบเข้าจริง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram