หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3

นักเรียนสามารถนำบทสรุป และโจทย์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือใน หนังสือ เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาและคณิตศาสตร์ของตนให้เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้การทำข้อสอบปกติ มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเป็นที่น่าพอใจก่อนลงสู้ในสนามสอบจริง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram