หนังสือ ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

สรุปเนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกบทในวิชา วิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อมแบบฝึกทบทวนและแนวข้อสอบ สสวท.
ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง

เทคนิคในการทำข้อสอบต้องเกิดจากการเรียนรู้ค้นคว้าและทำความเข้าใจบทเรียนต่างๆ จนผลึกแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขโจทย์ต่างๆ ด้วยตนเอง สั่งที่ได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์เหล่านั้นจะถูกพลิกแพลงออกมาเป็นรูปแบบใดเพราะนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตนเองได้แล้ว

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram