หนังสือ ติวเข้ม แนวข้อสอบ NT ป.3

ติวเข้ม แนวข้อสอบ NT ป.3

รวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้ง 3 ด้านดังนี้ ด้านภาษา เพื่อวัดความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ด้านคำนวณ เพื่อประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง

และด้านเหตุผล เพื่อทดสอบในเรื่องความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม อย่างมีเหตุและผล ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการพิชิตคะแนนสอบNT และพร้อมก้าวเข้าสู่โลกทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มศักยภาพ

ออกแบบแนวข้อสอบ ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย

** ออกแบบแนวข้อสอบ ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย **

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram