หนังสือ ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

เพราะเข้าใจในความยากของการสอบ PAT 2 ทางสำนักพิมพ์ จึงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้หัวข้อที่ต้องทบทวนเพื่อการสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ผ่านหนังสือเล่มนี้

ครบถ้วนทั้ง วิชาฟิสิกส์ , วิชาชีววิทยา ,วิชาเคมี
รวมถึงแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี

เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่สนใจสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าเรียนในสาขาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ตามที่ใจหวัง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram