หนังสือ ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.6

ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.6 เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาคเรียน
โดยโจทย์ทั้งหมดถูกออกแบบมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดจากง่ายไปสู่ยาก มีเฉลยวิธีการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่ากระบวนการคิดซึ่งเป็นที่มาของคำตอบนั้นเหมือนหรือแตกต่าง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram