หนังสือ ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.3

รวมโจทย์เด็ดเข้มข้นครอบคลุมเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 และแนวข้อสอบ สสวท.

ให้นักเรียนได้ ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram