หนังสือ ตีโจทย์แตกคณิตศาสตร์ ม.4-5-6

สรุปแนวคิด สูตร เทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียน ม.4-5-6 โดยสามารถใช้ทบทวนความรู้และติวสอบตลอดปีการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนั้น ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการออกแบบตัวอย่างโจทย์ แนวคิดพร้อมวิธีทำ แบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram