หนังสือ ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6

สรุปแนวคิด สูตร และเทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียน ม.4-5-6 โดยสามารถ ใช้ทบทวนความรู้และติวสอบตลอดปีการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบตัวอย่างโจทย์ แนวคิดพร้อมวิธีทำ แบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ


บรรณานิทัศน์ : สรุปโจทย์ยากที่ออกข้อสอบบ่อยในวิชาฟิสิก์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมแนวคิด การทำโจทย์อย่างละเอียด พร้อมออกแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ


จุดเด่นของ ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6

สรุปโจทย์ยากที่ออกข้อสอบบ่อยในวิชาฟิสิก์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมแนวคิด การทำโจทย์อย่างละเอียด พร้อมออกแบบแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram