หนังสือ ทำกำไร 1,000% ด้วยหุ้นเทิร์นอะราวนด์ (1,000% Profit by Turnaround Stock) / LOT

ทำกำไร 1,000% ด้วยหุ้นเทิร์นอะราวนด์ (1,000% Profit by Turnaround Stock)


เจาะลึกอย่างรอบด้านกับหุ้นเทิร์นอะราวนด์ที่ให้ผลตอบแทนมหาศาล สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งวิธีการและหลักฐานงานวิจัยรองรับ, การลงทุนใน “หุ้นเทิร์นอะราวนด์” นั้น เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง แบบที่หลายๆ คนไม่กล้าแม้แต่จะใฝ่ฝัน แต่การลงทุนนั้นมีอยู่จริงและทำได้จริง

อย่างไรก็ตาม มองหาหุ้นราคาถูกที่พร้อมจะปรับตัวไปเป็นหุ้นที่มีมูลค่ามากขึ้นหลายเท่าได้อย่างไรนั้น คงไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้ และการเล่นหุ้นเทิร์นอะราวนด์โดยขาดความรู้ที่ถูกต้อง ก็เหมือนกับการเล่นกับไฟ ที่ทำกำไรงามแต่อันตราย แต่หนังสือเล่มนี้พร้อมแล้วที่จะให้เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเทิร์นอะราวนด์

เพื่อช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสียหาย ประสบความสำเร็จกับกำไร 1,000%

เกี่ยวกับผู้เขียน – ดร.สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Master of Business Administration จาก University of California, Berkeley, U.S.A. และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GPA 3.97) โดยได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการกาญจนาภิเษก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.) และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ซึ่งได้ค้นคิดและนำเสนอนวัตกรรมเชิงทฤษฎีที่ชื่อ ทฤษฎีธรรมาภิบาลบริษัทตรีมิติ ที่ผ่านมา ดร.สุรศักดิ์มีผลงานเขียนจำนวนมากมาย ทั้งในเรื่องระบบธรรมาภิบาลและตลาดทุน จนถึงปัจจุบันได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและตลาดทุนมาแล้ว 3 เล่ม ได้แก่ โมเดลธุรกิจ: คำตอบสุดท้ายสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน (สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย) ผ่าเกมจิตวิทยาการลงทุนและเทคนิคการปั้นบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย)

และ ธรรมาภิบาลบริษัทไทยภายใต้ทฤษฎีความสมดุลของอำนาจ (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปัจจุบัน ดร.สุรศักดิ์ เป็นนักวิชาการอิสระ ทำวิจัยและให้คำปรึกษาแก่หน่วย งานภาครัฐและเอกชน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram