หนังสือ ธรรมะสมปอง ฉบับจัดหนักจัดเต็ม / LOT

ปล่อยวาง แต่ไม่ปล่อยปะละเลยวางเฉย แต่ไม่นิ่งดูดายเรื่องราวและข้อสงสัยต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น… นำสังฆทานมาเวียนซื้อเวียนขาย การใส่บาตร การกรวดน้ำ อุบาสก อุบาสิกา แพทย์ผู้รักษาคา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นภิกษุ พระภิกษุใส่จีวรผิดสี บวชเป็นพระภิกษุด้วยตนเองทำได้ใช่หรือไม่ บกพร่องทางเพศก็บวชเป็นภิกษุสงฆ์ได้ การออกบิณฑบาต ล้วนเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรรู้และไขข้อสงสัยเหล่านี้เสีย

หนังสือ ธรรมะสมปอง ฉบับ จัดหนักจัดเต็ม เล่มนี้

จึงได้รวมนานาสาระธรรม ที่เสมือนสัญญาณเตือนให้พุทธบริษัท ให้ได้ตื่นรู้ และพิจารณาไตร่ตรองตามในความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนา ว่าเราได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วหรือยังธรรมะแนวใหม่ของพระมหาสมปอง สุขสมปองแบบใหม่ ไม่ต้องเน้นฮาอย่างเดียว

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram