หนังสือ ฝึกคัดไทยลายมือสวย แบบประสมคำ พร้อมเกมเสริมปัญญา

อ่านออกเขียนได้ด้วยการเรียนรู้วิธีประสมคำแบบง่ายๆ ในเบื้องต้น
 
หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง๔๔ ตัว สระไทย ๓๒ ตัว แล้วจึงเพิ่มการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในเรื่องการประสมคำ พร้อมเกมเสริมทักษะเพื่อทบทวน บทเรียน เนื้อหาทั้งหมดจะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านออกเขียนได้

 

ปูพื้นฐานวิชาไทยซึ่งเด็กจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพสุงสุด

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram