หนังสือ ฝึกหัดคัดลายมือภาษาไทยตัวเหลี่ยม

การคัดลายมือเป็นการฝึกฝนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียนพยัญชนะไทย โดยฝึกให้เด็กจับดินสอ และลากเส้นเป็นตัวอักษรตามลำดับการลากเส้นที่ถูกต้องเพื่อฝึกฝนพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ และสอนหลักการเขียนพยัญชนะตามลำดับการลากเส้นที่ถูกต้อง หลังจากที่เด็กคัดเสร็จควรให้รางวัล หรือชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนครั้งต่อไป หรือใช้สำหรับเป็นแบบฝึกหัดฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวประกวดคัดลายมือ

จุดเด่น

สามารถใช้เป็นหนังสือสำหรับฝึกหัดลายมือเพื่อประกวดคัดลายมือได้

                     

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram