หนังสือ พจนานุกรมภาพ English-ไทย เล่ม 1 เรียนรู้อย่างสนุกสนานที่บ้านของเรา

หนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับน้องวัย “ประถมวัย” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวการ์ตูนสี่สี

และเนื้อหาที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเสริมสร้างความเข้าใจและให้จดจำได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยคำศัพท์กว่า 1,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยคมีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย 500 ประโยค

หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร

1. จดจำง่ายด้วยภาพน่ารักสีสันสดใส
2. รวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 คำ
3. ประโยคตัวอย่างที่นำคำศัพท์ในเนื้อหามาประกอบการแต่งประโยค
4. มีคำอ่านและคำแปลภาษาไทย

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram