หนังสือ พจนานุกรมไทยสำหรับนักเรียน ป.1 – ป.6 ฉบับทันสมัย

พจนานุกรมไทยฉบับนักเรียนประถม เล่มนี้ ” ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้น ป.1- ป.6 ในกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ”

ภายใต้แนวคิด “ค้นง่าย สะดวกต่อการพกพา” เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย พร้อมประเภทคำ ความหมายกระชับเข้าใจง่ายโดยอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย

คำราชาศัพท์และคำสุภาพ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย รวมถึงมาตราชั่งตวงวัดไทยภายในเล่ม จัดเรียงเป็นหมวดหมู่เพิ่มสะดวกในการค้นหา

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยจากหนังสือวิชาภาษาไทย (ภาษาพาที,วรรณคดีลำนำและทักษะภาษา)

2. มีคำราชาศัพท์,คำสุภาพ,สำนวน,สุภาษิต,คำพังเพยและมาตราชั่งตวงวัดไทยเพิ่มในเล่ม

3. จัดเรียงเป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา

5. ตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายสบายตา

4. สะดวกต่อการพกพา

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram