หนังสือ พิชิตสอบ Pat 7.1 ฝรั่งเศส ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ Pat 7.1 ภาษาฝรั่งเศส เล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาที่อ่านได้ง่าย
มีเทคนิคในที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

พร้อมกับแบบฝึกหัดในแต่ละบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ มีแนวข้อสอบให้ฝึกและเฉลยพร้อมเทคนิคที่ช่วยให้ทำคะแนนได้ดี และมีในส่วนของบททดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสที่ควรรู้

จุดเด่น

หนังสือ Pat 7.1 ภาษาฝรั่งเศส ที่สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดที่ช่วยทบทวนในการใช้เรียน มีแนวข้อสอบสำหรับนัเรียนที่เตรียมสอบ พร้อมเทคนิคในการจำและทำข้อสอบ ใช้เวลาในการอ่านไม่นานเพราะมีเทคนิคที่ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสอบได้คะแนนดีอย่างแน่นอน 100%

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram