หนังสือ พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง

 

 

 

สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2, ระดับ3 และระดับ 4
 

สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์

ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) พน้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สอบผ่านได้จริง

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด (คณิต ก.พ.)
2. สามารถอ่านสอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)
3. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram