หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล)

และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว

รวมแนวข้อสอบกว่า 550 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

ข้อมูลสินค้า

 • ISBN : 9786164871083
 • Barcode : 9786164871083
 • ขนาดหนังสือ : 19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า : 1.8 ซม.
 • น้ำหนัก : 820 กรัม
 • จำนวนหน้า : 360 หน้า
 • วันวางจำหน่าย : 15/08/63
 • นักเขียน : กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ณุภา นันทเกียรติ, พนัชกร พลสวัสดิ์, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ
 • บรรณาธิการ : กิตินันท์ พลสวัสดิ์

สารบัญ

 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
 • Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
 • Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
 • Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
 • Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
 • Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
 • Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram