หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลสินค้า
ISBN :8859099306270
Barcode :8859099306270
ขนาดหนังสือ :19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.4 ซม.
น้ำหนัก :716 กรัม
จำนวนหน้า :300 หน้า
วันวางจำหน่าย :01/09/63
นักเขียน :อ.จักรภพ เมืองสุวรรณ์,
อ.กาญจนา ชัยพร
บรรณาธิการ :ปติมา จำปาเวียง

สารบัญ
บทที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
บทที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้
บทที่ ๓ ป่านี้มีคุณ
บทที่ ๔ อาหารดีมีสุข
บทที่ ๕ ทำดี…อย่าหวั่นไหว
บทที่ ๖ พลังงานคือชีวิต
บทที่ ๗ ความฝันเป็นจริงได้
บทที่ ๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา
บทที่ ๙ คิดไป รู้ไป
บทที่ ๑๐ นอกเมือง…ในกรุง
บทที่ ๑๑ ส่งข่าว…เล่าเรื่อง
บทที่ ๑๒ ประชาธิปไตยใบเล็ก
บทที่ ๑๓ ของดีในตำบล
บทที่ ๑๔ ธรรมชาติเจ้าเอย
บทที่ ๑๕ เล่นคำทาย
บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram