หนังสือ รัชกาลที่ ๑๐ ยุคทองแห่งสยาม ชาววิไล

หนังสือ รัชกาลที่ ๑๐ ยุคทองแห่งสยาม ชาววิไล

การพยากรณ์ด้วยศาสตร์แห่งโหร โดยเฉพาะดวงเมืองของประเทศชาติในยุคสมัยหนึ่งๆ นั้น แนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยากที่จะพิสูจน์ได้

หนึ่งในคำพยากรณ์ที่โหรท่านต่างๆ ในสมัยโบราณได้พยากรณ์เอาไว้
ดังปรากฏว่า สยามจะก้าวสู่ทางแห่งเป็นชาววิไลในยุคสมัยรัชกาลที่ ๑o แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ณ ปัจจุบันประเทศ และคนไทยได้ถูกผลัดเปลี่ยนสู่แผ่นดินในรัชกาลที่ ๑o ก็ได้ปรากฏถึงคำทำนายที่อ้างอิงว่ามาจาก เกจิอาจารย์ในยุคสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่านี่จะเป็นยุคของสยาม ชาววิไล
ผู้คนมากมายในยุคที่ข่าวสารเผยแผร่ได้อย่างรวดเร็วผ่าน โซเชียล มีเดีย ต่างมีทั้งเชื่อมั่น เกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งในสังคม ว่า จะเป็นจริงหรือไม่?

…เพราะอะไร? ทำไม? จึงมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในคำพยากรณ์ดังกล่าว

และคำพยากรณ์ดังกล่าว มีที่มาอย่างไร หนังสือเล่มนี้ ที่เรียบเรียง วิเคราะห์มาจากจาก นักวิเคราะห์บ้านเมือง เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งคอลัมน์นิสต์ บล็อกเกอร์ รวมทั้งข้อมูลการพยากรณ์ของโหร… คือคำตอบอันทรงคุณค่าแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ทุกคน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram