หนังสือ วางแผนทางการเงินอย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตาย / LOT

เพราะ ชีวิต ต้องมี การใช้ชีวิต…เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ทั้งชีวิต ของคนทุกคนต้องอาศัย เงินตรา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชีวิต

…เมื่อเริ่มต้นอยู่ในครรภ์ ไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จะเห็นว่าทั้งชีวิตมีค่าใช้จ่าย หากนำบัญชีรายจ่ายมารวมกันแล้วย่อมเป็นเงินมหาศาล

…เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการทำอาชีพอิสระรายได้ที่จะได้รับเข้ามาก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รายได้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิต หรือเพื่อใช้ต่อเติมความใฝ่ฝันให้เป็นจริง เป็นรางวัลชีวิต เช่น ออกท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศ ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆ ให้แก่ตัวเอง

…เมื่อถึงเวลาต้องมีครอบครัว ต้องแต่งงาน ต้องมีบ้าน ต้องมีรถ และวนกลับมาที่ถึงเวลาที่ต้องมีลูก จะพิจารณาได้ว่าช่วงชีวิตนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาล

…เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่พอเห็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ก็ต้องหาทางเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ หรือลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตยิ่งๆ ขึ้น อาจจะต้องมีการหาเงินลงทุนครั้งใหญ่อาจต้องกู้สินเชื่อจากธนาคาร

…เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่ต้องเกษียนตัวเองจากการทำงาน จนถึงวัยชรา ก็ต้องพร้อมที่จะมีค่าใช้จ้ายสำหรับดูแลตัวเองในช่วงวัยแก่ชรา หรือเหลือเป็นสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลาน สภาวะการณ์ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินในระดับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงจะดีกว่าหรือไม่ หากคุณสามารถ วางแผนทางการเงิน ให้มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ และร่ำรวย ตั้งแต่เกิด จนตาย ได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ แนวทางที่อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ที่สามารถทำได้จริง ประสบความสำเร็จได้จริง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram