หนังสือ ศัพท์บัญญัติ ENGLISH – THAI

วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปะปนในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น
ค่านิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย ภาษาไทยก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
มีการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้มากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการ รวบรวมศัพท์บัญญัติภาษาไทยที่เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram