หนังสือ สรุปย่อก่อนสอบ เคมี ม.ปลาย

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอนเคมี ม.ปลายของผู้เขียน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้อ่านต้องรู้และมักเจอในข้อสอบ ครอบคลุมเนื้อหาเคมี ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) ทั้ง 13 บท โดยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ เนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่าง ภาพประกอบ หลักการจำ ข้อควรระวัง พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะและทบทวนความรู้ในแต่ละบท เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีและเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสนามสอบ

ข้อมูลสินค้า
ISBN :9786164492431
Barcode :9786164492431
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.7 ซม.
น้ำหนัก :707 กรัม
จำนวนหน้า :360 หน้า
วันวางจำหน่าย :16/07/63
นักเขียน :ภัทราพร โรจน์เจริญผดุง
บรรณาธิการ :ศิณีนาถ เครือเตียว

สารบัญ
01 อะตอมและตารางธาตุ
02 พันธะเคมี
03 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
04 ปริมาณสารสัมพันธ์
05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
06 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
07 สมดุลเคมี
08 กรด – เบส
09 เคมีไฟฟ้า
10 อุตสาหกรรมเคมี
11 เคมีอินทรีย์
12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
13 สารชีวโมเลกุล

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram