หนังสือ สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.5

หนังสือสรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปเนื้อหาละเอียด ตามบทเรียนตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านสูตร ตัวเลข และแนวคิดของวิชาคณิตศาสตร์

ด้วยการออกแบบ แบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ การ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกไปกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถฝึกทำข้อสอบจริง ตลอดปีการศึกษา


บรรณานิทัศน์ : สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร พร้อมแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคำนวนพร้อมแนวข้อสอบจริง


จุดเด่นของ สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.5

สรุปแนวคิด เพื่อพัฒนะทักษะด้านการคำนวนของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมออกแบบแบบฝึกหัดที่หลากหลายให้เด็กสนุกกับการฝึกคำนวน พร้อมแนวข้อสอบจริง เพื่อเตรียมพร้อมเด็กก่อนสอบได้จริง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram