หนังสือ สรุปหลักคิดพิชิตสอบ O-NET ป.6 มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือรวมแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ได้ออกแบบแนวข้อสอบตามรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชาตามประกาศของ สทศ. ปีล่าสุด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยจำนวนวิชาละ 5 ชุด

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เตรียมความพร้อมในการ สอบ O-NET และสำหรับใช้ยื่นในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนทั่วประเทศ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram