หนังสือ สรุปหลัก + ข้อสอบเข้ม คณิตศาสตร์ สอบเข้าม.4 และ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

“สรุปหลัก + ข้อสอบเข้มคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 และ O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100” เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ พัฒนาการทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์คณิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงที่คัดมาจากชุดข้อสอบจริงทั้งข้อสอบเข้าม.4 และชุดข้อสอบ O-NET ในช่วง 2 – 3 ปีล่าสุด มั่นใจได้ว่าสอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ เพื่อย่นระยะเวลาในการทบทวนเนื้อหา “Short note” ในเล่มจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดลำดับความคิด และเผยให้เห็นภาพรวมของแนวข้อสอบที่เน้นหัวข้อที่ออกบ่อย ทำให้น้องๆ เข้าใจภาพได้รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการอ่านเนื้อหาได้

ข้อมูลสินค้า
ISBN :9786164871199
Barcode :9786164871199
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1 ซม.
น้ำหนัก :359 กรัม
จำนวนหน้า :132 หน้า
วันวางจำหน่าย :25/05/63
นักเขียน :รักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาล
บรรณาธิการ :ชีวิน ปิ่นมุข

สารบัญ
Part 1 – สรุปเนื้อหา (Shortnote)
Part 2 – แนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3)
Part 3 – เฉลยแนวข้อสอบ
Part 4 – เฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด
– แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบ เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3)

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram