หนังสือ สิ่งลึกลับอยู่รอบตัวคุณ

หนังสือบันเทิงธรรมที่รวมเรื่องเล่าสนุกๆ ที่คุณอ้องเล่าไว้ในลานธรรมฯ ก็ยิ่งฉายแววของกัลยาณมิตรทางธรรมที่สำคัญมากคนหนึ่งที่ไม่มีผิดเพี้ยน จากที่คุณอ้องแนะนำธรรมะสู่ผู้คนจำนวนมากทั้งในลานธรรมฯ

และในเฟสบุ๊ค จากหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าที่ทยอยเลือกสรรธรรมะในแง่มุมต่างๆ มาสู่ผู้อ่าน จากผู้คนมากมายที่ได้รับประโยชน์จากกัลยาณมิตรท่านนี้ จึงไม่เป็นที่สงสัยอีกแล้วว่า คุณอ้องเป็นกัลยาณมิตรชั้นเลิศท่านหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การเคารพเลื่อมใส สดับตรับฟัง ตลอดจนถึงนำไปปฏิบัติยิ่งนัก

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram