หนังสือ หัดคัดประโยคและบทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เล่ม 5)

ครบถ้วนทุกการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการหัดคัดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ คุณครู, พ่อแม่ และผู้ปกครอง สามารถใช้สำหรับสอนลูกวัยอนุบาล ติวเข้มให้ลูกก่อนสอบเข้า ป.1 และทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกวัยประถมศึกษา

โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ประโยคและบทสนทนาเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ
อาทิ การทักทาย การแนะนำตัว

ตัวอย่างประโยค

What is this?
Is this …?
What color is this?
Are you hungry?
What do you want?
How old are you?
Who is he?
Where is …?
What is that?
Is that …?
How many…?
Are you thirsty?
Do you want bread?
What day is today?
Do you like dogs?
What's your favorite…?

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram