หนังสือ หัดคัด ABC จำได้ดีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่

หนังสือเล่มนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะให้กับเด็กด้านต่างๆ ดังนี้

– เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จาก A-Z
– การเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
– การจับคู่ภาพกับตัวอักษร
– คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในเบื้องต้น
– การนับจำนวน
– ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
– ฝึกการสังเกตและวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ภายในเล่มจัดทำเป็นรูปการ์ตูนสวยงาม
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่าสนุกสนานและเหมาะสมกับวัย

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram