หนังสือ หัดอ่าน ก ไก่ และสระไทยก่อนไปโรงเรียน พร้อมแบบฝึกลากนิ้ว

หัดอ่าน ก ไก่ และสระไทยก่อนไปโรงเรียน พร้อมแบบฝึกลากนิ้ว เป็นหนังสือที่จะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้พยัญชะไทยทั้ง ๔๔ ตัว ด้วยภาพที่มีสีสันสดใสเหมาะสมกับวัย อีกทั้งยังมีโปสเตอร์แผ่นใหญ่ช่วยให้เด็กจดจำพยัญชนะได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ภายในเล่มยังมีเกมฝึกทักษะการลากนิ้วใต้ภาพพยัญชะตัวต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรง ส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อนไปโรงเรียน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram