หนังสือ หัดเขียนเรียนอ่านการผันวรรณยุกต์

แบบฝึกในเล่มจะช่วยให้เด็กนำความรู้ขั้นพื้นฐานจากการเรียนภาษาไทย อาทิ พยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว สระ วรรณยุกต์ มาหัดประสมเป็นคำ แล้วทำการผันวรรณยุกต์ตามเสียงต่างๆ เพื่อ

ช่วยให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างแม่นยำมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้การสร้างคำ จากการนำอักษร 3 หมู่มาประสมกับสระและวรรณยุกต์ จนเกิดเป็นคำภาษาไทยมากมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram