หนังสือ อนุกรม

อนุกรม เป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กฝึกคิดอย่างมีแบบแผน
รู้จักการจัดลำดับ การคาดเดาสถานการณ์ และฝึกคิดแบบเชื่อมโยง

ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างๆ ในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป

โดยเด็กๆ จะได้สนุกกับกับแบบฝึกอนุกรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ แบบเดี่ยว แบบคู่ อนุกรม 9 ช่อง อนุกลมวงกลม และฝึกคิดในตาราง 9 ช่อง เป็นต้น

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram