หนังสือ อ่านคำไทยให้ถูกต้อง

การอ่านคำในภาษาไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดูไม่ใช่เรื่องยาก แต่เราก็มักจะอ่านผิดพลาดกันได้บ่อยๆ เรามักอ่านตามรูปคำที่เห็น แต่การออกเสียงที่เป็นนั้นอาจไม่ได้ตรงตัวตามการสะกดก็ได้

เพราะคำมากมายในภาษาไทย ที่มีการเขียนอีกอย่างหนึ่ง แต่อ่านออกเสียงอีกอย่างหนึ่ง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อความหมายไป

การเรียนรู้การอ่านคำในภาษาไทยให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม อย่าให้การอ่านคำผิดทำให้ชีวิตเปลี่ยน!

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram