หนังสือ เคมี เล่มเดียวจบ (Chemistry: Bullet Guide)

สรุปย่อวิชาเคมี กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที
คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

อะตอม พันธะเคมี ธาตุต่างๆ รูปแบบของธาตุ พลังงานที่เกี่ยวกับเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมีเชิงปริมาณสารประกอบอินทรีย์ กลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram