หนังสือ เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 6

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำคัญซึ่งเด็กๆ จะใช้ต่อยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูงขึ้นไป อาทิ เรื่องร่างกายของเรา, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สารและการเปลี่ยนแปลง, ไฟฟ้า, การเปลี่ยนแปลงของโลก,ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น

สำหรับหนังสือ เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 6 เล่มนี้ ได้ทำการสรุปเนื้อหา และสาระสำคัญตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา พ.ศ. 2551 เพื่อให้เด็กทบทวนก่อนสอบ

อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบรวมเพื่อใช้ฝึกฝน ก่อนลงสนามสอบจริง ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และสอบ O Net ได้เป็นอย่างดี

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram